Användarvillkor för webbutiken

Användarvillkor för webbutiken

Välkommen till den officiella STISS-webbutiken (nedan kallad «webbutiken»). Denna webbutik tillhandahålls av STISS LTD, ett företag enligt schweizisk lag, företaget ID CHE-150.319.496, Rue de l’Industrie 10, 1950 Sion, Schweiz. STISS LTD är ägare av varumärket STISS (Swiss Technology Inside Smart Sapphire). Webbutikens ägare kommer därför att kallas «STISS» nedan. Observera att de tjänster som tillhandahålls av STISS på internet inte utgör ett erbjudande att ingå ett avtal med användarna av webbutiken.

Avtalet och genomförandet av köpeavtal är föremål för «Villkor för försäljing». Den aktuella versionen av dessa finns på denna webbutik. Vi förbehåller oss rätten att när som helst uppdatera eller ändra detta avtal utan föregående meddelande. Av denna anledning uppmuntrar vi dig att granska dessa användarvillkor när du använder vår webbutik. Om du inte godkänner dessa villkor, använd inte webbutiken.

I händelse av avvikelser är den tyska versionen av våra användarvillkor för webbutiken auktoritär och endast detta är juridiskt bindande.

Åtkomst till denna webbutik är föremål för följande användarvillkor för webbutiken.

Vi förbehåller oss rätten att vägra alla beställningar du gör hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta kvantiteter som köpts per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan inkludera beställningar som gjorts av samma kund, samma kreditkort och / eller beställningar som använder samma fakturerings- och / eller leveransadress. Om vi ändrar eller annullerar en beställning kommer vi att försöka meddela dig genom att kontakta e-postadressen och / eller faktureringsadressen / telefonnumret som gavs när beställningen gjordes. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår enda bedömning verkar placeras av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst efter eget gottfinnande ändra, avbryta eller avbryta webbutiken eller någon tjänst, innehåll, funktion eller produkt som erbjuds via webbutiken, med eller utan föregående meddelande; ta ut avgifter i samband med användning av webbutiken; ändra och / eller avstå från alla avgifter som debiteras i samband med webbutiken; och / eller erbjuda möjligheter för vissa eller alla användare av webbutiken. Du samtycker till att vi inte är ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, avstängning eller avbrytande av webbutiken eller någon tjänst, innehåll, funktion eller produkt som erbjuds via webbutiken.

Allt innehåll på webbutiken (inklusive, utan begränsning, bilder, foton, design, text, logotyper, grafik, ikoner, ljud- / videoklipp, nedladdningar, gränssnitt, information, material, kod och programvara samt urvalet och arrangemanget) är STISS, dess licensgivare eller dess innehållsleverantörer exklusiva egendom och skyddas av upphovsrätt, varumärke och andra tillämpliga lagar. Webbutiksanvändare får endast komma åt, kopiera, ladda ner och skriva ut innehållet i webbutiken för personligt och icke-kommersiellt bruk, förutsatt att användarna inte ändrar eller tar bort några upphovsrätts-, varumärkes- eller andra meddelanden som visas på webbutikens innehåll som användarna får åtkomst till, kopiera, ladda ner eller skriv ut. All annan användning av något innehåll på webbutiken är förbjudet inklusive, men inte begränsat till, modifiering, distribution, sändning, sändning, publicering, uppladdning, licensiering, reverse engineering, överföring eller försäljning av eller skapande av derivat av innehåll, produkter eller tjänster som erhålls från webbutiken eller användningen av webbutiken för ändamål som konkurrerar med STISS.

STISS är glada att höra från användare och välkomnar dina kommentarer angående våra produkter och tjänster. STISSs företagspolicy tillåter oss inte att acceptera eller överväga kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material än de vi specifikt har begärt. Vi hoppas att du förstår att avsikten med denna policy är att undvika risken för framtida missförstånd när projekt som utvecklats av STISSs anställda och agenter kan tyckas likna kreativa verk som skickats av användare. Följaktligen, medan vi värdesätter din feedback, måste vi be att du inte skickar kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material för vår verksamhet. Om du på vår begäran skickar vissa specifika bidrag (till exempel tävlingsbidrag) eller utan en begäran från oss skickar du kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material, antingen online, via e-post, per post, eller på annat sätt (tillsammans «kommentarer»), samtycker du till att STISS när som helst, utan begränsning, kan redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda kommentarer som du vidarebefordrar till STISS. STISS är och ska inte vara förpliktade

(1) att behålla eventuella kommentarer i förtroende;

(2) att betala ersättning för eventuella kommentarer; eller

(3) för att svara på eventuella kommentarer.

STISS har rätt men inte skyldighet att övervaka och redigera eller ta bort kommentarer. Du samtycker till att dina kommentarer inte bryter mot någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärke, integritet eller annan personlig eller äganderätt. Du godkänner vidare att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka webbplatsens drift. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv eller på annat sätt vilseleda STISS eller tredje part angående ursprunget till eventuella kommentarer. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer du gör och deras noggrannhet. STISS tar inget ansvar och tar inget ansvar för kommentarer från din eller någon tredje part.

Din inlämning av personlig information via webbutiken regleras av vår integritetspolicy, som kan nås genom att klicka på länken «Integritetspolicy» som finns i sidfoten i webbutiken. Detta avtal innehåller genom hänvisning villkoren i sekretesspolicyn.

Även om STISS ser till att denna webbutik innehåller korrekt och uppdaterad information, tar företaget ingen garanti för innehållet i webbutiken. STISS tar inget ansvar för riktigheten, aktualiteten eller fullständigheten av informationen på stiss.ch webbutik. STISS förbehåller sig rätten att ändra innehållet i denna webbutik på något sätt, när som helst, av någon anledning och utan föregående meddelande, och är inte på något sätt ansvarig för några konsekvenser av sådana ändringar utan föregående meddelande (inklusive efter att du har skickat din beställning) .

Webbutiken kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte är under kontroll av STISS. STISS har inget ansvar för de länkade webbplatserna och länkningen utgör inte ett godkännande av någon länkad webbplats. Länkar tillhandahålls enbart för att underlätta för webbplatsens användare.

Materialet på webbutiken tillhandahålls ”som det är” utan garantier av något slag, varken uttryckt eller underförstått, inklusive utan begränsning, titelgarantier, underförstådda garantier för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller brott mot immateriell egendom. STISS avstår uttryckligen från alla skyldigheter att uppdatera eller revidera materialet på webbutiken, även om STISS kan ändra materialet när som helst utan föregående meddelande. Din användning av webbshoppen är på egen risk, och du tar det fulla ansvaret för eventuella kostnader i samband med din användning av webbutiken. STISS kan inte hållas ansvarigt för skador, kostnader eller förluster som uppstår till följd av användning av stiss.ch-webbutiken, eller för användning av länkar och / eller e-postadresser som tillhandahålls av STISS.

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla STISS ofarligt från och mot alla anspråk, skador, kostnader och utgifter, inklusive advokatavgifter, som uppstår till eller är relaterade till din användning av webbutiken och / eller ditt brott mot någon representation, garanti eller annan bestämmelse i avtalet.

Med tanke på de höga kostnaderna för tvister, inte bara i pengar utan också i tid och energi, godkänner både du och STISS följande tvistlösningsprocedur: I händelse av kontroverser, anspråk, handling eller tvist som uppstår på grund av eller relaterat till någon transaktion som genomförs på webbutiken, eller överträdelse, verkställighet, tolkning eller giltighet av detta avtal eller någon del av det («tvist»), ska parten som hävdar tvisten först i god tro försöka lösa sådan tvist genom att skriftligen meddela den andra parten (med förstklassig eller rekommenderad post) som beskriver fakta och omständigheter (inklusive relevant dokumentation) av tvisten och tillåter den mottagande parten att besvara eller lösa tvisten i 30 dagar. Meddelande ska skickas till

1. STISS LTD, Rue de l’Industrie 10, 1950 Sion, Schweiz, eller

2. till dig på: din senast använda faktureringsadress eller fakturerings- och / eller leveransadress i din online-profil.

Både du och STISS är överens om att detta tvistlösningsprocedur är ett prejudikatvillkor som måste uppfyllas innan man inleder tvister eller gör anspråk på den andra parten.

I den utsträckning lagen tillåter är dessa användarvillkor för webbutiken underkastade schweizisk lag. I den utsträckning som tillåts enligt lag ska Sion / Schweiz vara platsen för alla tvister som härrör från dessa användarvillkor i webbutiken. STISS har också rätt att stämma på kundens plats. Avstående från någon bestämmelse ska inte betraktas som ett avstående från någon annan bestämmelse eller av STISSs rätt att kräva strikt efterlevnad av var och en av villkoren här. Om någon bestämmelse i dessa villkor visar sig vara ogenomförbar eller ogiltig av någon anledning, ska den bestämmelsen vara avskiljbar och alla andra bestämmelser ska förbli i full kraft.

Dessa villkor gäller om inte och tills de sägs upp av antingen du eller STISS. Du kan säga upp avtalet när som helst. STISS kan också säga upp detta avtal när som helst utan föregående meddelande och kan följaktligen neka dig tillgång till webbutiken, om du enligt vår enda bedömning inte följer någon bestämmelse eller bestämmelse i avtalet. Parternas skyldigheter och skulder före uppsägningsdagen ska överleva uppsägningen av detta avtal för alla ändamål.

Oktober 2021