Integritetspolicy

Din integritet är mycket viktig för vårt företag. Läs nedan hur vi samlar in och använder din personliga information.

I händelse av avvikelser är den tyska versionen av vår integritetspolicy auktoritär och endast denna är juridiskt bindande.

Allmän information

Vår webbutik samlar in dina uppgifter till följd av att du delar dina uppgifter med oss. Det kan till exempel vara information du anger i vårt kontaktformulär. Dessutom registrerar våra IT-system automatiskt andra data när du besöker vår webbutik. Dessa uppgifter består främst av teknisk information (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tidpunkt för webbplatsens åtkomst). Denna information registreras automatiskt när du öppnar den här webbutiken. Följande information ger dig en lättanvänd översikt över vad som kommer att hända med dina personuppgifter när du besöker denna webbutik. Uttrycket ”personuppgifter” omfattar all information som kan användas för att personligen identifiera dig.

Datainspelning på denna webbutik

Vem är ansvarig part för inspelning av data på denna webbutik?

Uppgifterna i denna webbutik behandlas av operatören av webbutiken, vars kontaktinformation finns i sidfoten på denna webbutik.

Vilka syften använder vi dina uppgifter för?

En del av informationen genereras för att garantera felfri tillhandahållande av webbplatsen. Annan information kan användas för att analysera dina användarmönster.

Vilka rättigheter har du när det gäller din information?

Du har rätt att när som helst få information om källan, mottagarna och syftena med dina arkiverade personuppgifter utan att behöva betala en avgift för sådana avslöjanden. Du har också rätt att kräva att dina uppgifter korrigeras eller utrotas. Tveka inte att kontakta oss när som helst om du har frågor om detta eller andra dataskyddsrelaterade frågor. Dessutom har du under vissa omständigheter rätt att kräva en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

Det finns en möjlighet att dina surfmönster kommer att analyseras statistiskt när du besöker denna webbutik. Sådana analyser utförs främst med cookies och med det vi kallar analysprogram. Analyserna av dina surfmönster utförs som regel anonymt; det vill säga att surfmönstren inte kan spåras tillbaka till dig. Du har möjlighet att motsätta dig sådana analyser eller så kan du förhindra deras prestanda genom att inte använda vissa verktyg.

Extern hosting

Denna webbplats är värd för en extern tjänsteleverantör (värd). Personuppgifter som samlas in på denna webbutik lagras på värdens servrar. Dessa kan inkludera, men är inte begränsade till, IP-adresser, kontaktförfrågningar, metadata och kommunikation, kontraktsinformation, kontaktinformation, namn, werbstore-åtkomst och annan information som genereras via en webbutik. Värden används i syfte att fullgöra avtalet med våra potentiella och befintliga kunder och i syfte att säker, snabb och effektiv tillhandahållande av våra onlinetjänster av en professionell leverantör. Vår värd behandlar endast dina uppgifter i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla sina prestationsskyldigheter och för att följa våra instruktioner med avseende på sådan information.

Genomförande av ett avtal om databehandling

För att garantera behandling i enlighet med dataskyddsregler har vi ingått ett orderhanteringsavtal med vår värd.

Dataskydd

Operatörerna av denna webbutik och dess sidor tar skyddet av dina personuppgifter mycket seriöst. Därför hanterar vi dina personuppgifter som konfidentiell information och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna.

När du använder den här webbutiken kommer en mängd personliga uppgifter att samlas in. Personuppgifter omfattar uppgifter som kan användas för att personligen identifiera dig. Denna sekretesspolicy förklarar vilka uppgifter vi samlar in och vilka syften vi använder dessa uppgifter för. Det förklarar också hur och för vilket ändamål informationen samlas in. Vi rekommenderar härmed att överföring av data via Internet (dvs. via e-postkommunikation) kan vara utsatt för säkerhetsbrister. Det är inte möjligt att helt skydda data mot tredje parts åtkomst.

Återkallande av ditt samtycke till behandling av uppgifter

Ett brett utbud av databehandlingstransaktioner är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan också när som helst återkalla alla samtycken du redan har gett oss. För att göra det är allt du behöver göra att vi skickar ett informellt meddelande till oss via e-post. Detta ska inte påverka lagligheten för all datainsamling som inträffade före ditt återkallande.

Rätt att invända mot insamlingen av uppgifter i speciella fall; rätt att invända mot direktannonsering (artikel 21 i GDPR)

IN THE EVENT THAT DATA ARE PROCESSED ON THE BASIS OF ART. 6 SECT. 1 LIT. E OR F GDPR, YOU HAVE THE RIGHT TO AT ANY TIME OBJECT TO THE PROCESSING OF YOUR PERSONAL DATA BASED ON GROUNDS ARISING FROM YOUR UNIQUE SITUATION. THIS ALSO APPLIES TO ANY PROFILING BASED ON THESE PROVISIONS. TO DETERMINE THE LEGAL BASIS, ON WHICH ANY PROCESSING OF DATA IS BASED, PLEASE CONSULT THIS DATA PROTECTION DECLARATION. IF YOU LOG AN OBJECTION, WE WILL NO LONGER PROCESS YOUR AFFECTED PERSONAL DATA, UNLESS WE ARE IN A POSITION TO PRESENT COMPELLING PROTECTION WORTHY GROUNDS FOR THE PROCESSING OF YOUR DATA, THAT OUTWEIGH YOUR INTERESTS, RIGHTS AND FREEDOMS OR IF THE PURPOSE OF THE PROCESSING IS THE CLAIMING, EXERCISING OR DEFENCE OF LEGAL ENTITLEMENTS (OBJECTION PURSUANT TO ART. 21 SECT. 1 GDPR).

IF YOUR PERSONAL DATA IS BEING PROCESSED IN ORDER TO ENGAGE IN DIRECT ADVERTISING, YOU HAVE THE RIGHT TO AT ANY TIME OBJECT TO THE PROCESSING OF YOUR AFFECTED PERSONAL DATA FOR THE PURPOSES OF SUCH ADVERTISING. THIS ALSO APPLIES TO PROFILING TO THE EXTENT THAT IT IS AFFILIATED WITH SUCH DIRECT ADVERTISING. IF YOU OBJECT, YOUR PERSONAL DATA WILL SUBSEQUENTLY NO LONGER BE USED FOR DIRECT ADVERTISING PURPOSES (OBJECTION PURSUANT TO ART. 21 SECT. 2 GDPR).

Rätt att anmäla ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten

I händelse av brott mot GDPR har registrerade rätt att registrera ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de vanligtvis har sin hemvist, arbetsplats eller på den plats där den påstådda överträdelsen inträffade. Rätten att logga in ett klagomål är i kraft oberoende av andra administrativa eller rättsliga förfaranden som är tillgängliga som juridiska resurser.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att kräva att vi överlämnar alla uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett kontrakt överlämnas till dig eller en tredje part i ett vanligt, maskinläsbart format. Om du skulle kräva direkt överföring av data till en annan personuppgiftsansvarig kommer detta endast att göras om det är tekniskt genomförbart.

SSL- och / eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, såsom beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbutikoperatör, använder denna webbutik antingen ett SSL- eller ett TLS-krypteringsprogram. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att kontrollera om webbläsarens adressrad växlar från «http: //» till «https: //» och även genom att låssymbolen visas i webbläsarraden. Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan data som du skickar till oss inte läsas av tredje part.

Krypterade betalningstransaktioner på denna webbplats

Om du är skyldig att dela din betalningsinformation (t.ex. kontonummer om du ger oss befogenhet att debitera ditt bankkonto) med oss ​​efter att du har ingått ett avgiftsbaserat avtal med oss ​​krävs denna information för att behandla betalningar.

Betalningstransaktioner med vanliga betalningssätt (Visa / MasterCard, AMEX, debitering till ditt bankkonto) behandlas exklusivt via krypterade SSL- eller TLS-anslutningar. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att kontrollera om webbläsarens adressrad växlar från «http: //» till «https: //» och även genom att låssymbolen visas i webbläsarraden. Om kommunikationen med oss ​​är krypterad kommer tredje part inte att kunna läsa betalningsinformationen du delar med oss.

Dina uppgifter kommer att överföras på grundval av Art. 6 stycken 1 lit. en GDPR (samtycke) och art. 6 stycken 1 lit. b GDPR (behandling för fullgörande av ett kontrakt). Du har möjlighet att när som helst återkalla ditt samtycke till databehandling. En återkallelse har ingen effekt på effektiviteten i tidigare databearbetningsoperationer.

Information om, rättelse och utrotning av data

Inom ramen för gällande lagbestämmelser har du rätt att när som helst kräva information om dina arkiverade personuppgifter, deras källa och mottagare samt syftet med behandlingen av dina uppgifter. Du kan också ha rätt att få dina uppgifter rättade eller utrotade. Om du har frågor om detta ämne eller andra frågor om personuppgifter, tveka inte att kontakta oss när som helst på adressen som anges i sidfoten på denna webbutik.

Rätt att kräva begränsningar för bearbetning

Du har rätt att kräva införande av begränsningar vad gäller behandlingen av dina personuppgifter. För att göra det kan du kontakta oss när som helst. Rätten att kräva begränsning av behandlingen gäller i följande fall:

  • I händelse av att du bestrider riktigheten av dina data som arkiverats av oss, behöver vi vanligtvis lite tid för att verifiera detta påstående. Under den tid som denna utredning pågår har du rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
  • Om behandlingen av dina personuppgifter utfördes på ett olagligt sätt har du möjlighet att kräva en begränsning av behandlingen av dina uppgifter i stället för att kräva att dessa uppgifter raderas.
  • Om vi ​​inte behöver dina personuppgifter längre och du behöver den för att utöva, försvara eller göra anspråk på juridiska rättigheter, har du rätt att kräva en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter istället för att utplånas.
  • Om du har gjort invändningar enligt art. 21 sektion. 1 GDPR, dina rättigheter och våra rättigheter måste vägas mot varandra. Så länge det inte har fastställts vilka intressen som råder har du rätt att kräva en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter kan dessa uppgifter – med undantag för arkivering – behandlas endast med ditt samtycke eller för att göra anspråk på, utöva eller försvara juridiska rättigheter eller för att skydda andra fysiska eller juridiska personers rättigheter. eller av viktiga skäl av allmänt intresse som citeras av Europeiska unionen eller en EU-medlemsstat.

Småkakor Cookies

I vissa fall använder vår webbutik och dess sidor så kallade cookies. Cookies orsakar ingen skada på din dator och innehåller inte virus. Syftet med cookies är att göra vår webbutik mer användarvänlig, effektiv och säkrare. Cookies är små textfiler som placeras på din dator och lagras av din webbläsare. De flesta av de cookies vi använder är så kallade ”sessioncookies.” De raderas automatiskt efter att du lämnat vår webbplats. Andra cookies kommer att förbli arkiverade på din enhet tills du tar bort dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker vår webbplats.

Du kan justera inställningarna i din webbläsare så att du får ett meddelande varje gång cookies placeras och för att du endast ska kunna acceptera cookies i specifika fall eller för att utesluta godkännande av cookies för specifika situationer eller i allmänhet och för att aktivera automatisk radering av cookies när du stänger din webbläsare. Om du inaktiverar cookies kan funktionerna på denna webbplats vara begränsade.

Cookies som krävs för genomförandet av den elektroniska kommunikationstransaktionen eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du vill använda (t.ex. kundvagnens funktion) lagras på grundval av Art. 6 sektion. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att lagra kakor för att säkerställa en tekniskt felfri och optimerad tillhandahållande av operatörens tjänster. Om ett motsvarande avtal har begärts (t.ex. ett avtal om lagring av kakor), sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 stycken 1 lit. en GDPR; avtalet kan återkallas när som helst.

Om andra kakor (t.ex. kakor för analys av dina surfmönster) ska lagras behandlas de separat i denna sekretesspolicy.

Serverloggfiler

Leverantören av denna webbplats och dess sidor samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare kommunicerar automatiskt till oss. Informationen omfattar:

  • Typ och version av webbläsaren som används
  • Det använda operativsystemet
  • Henvisnings-URL
  • Värdnamnet på den åtkomstdator
  • Tidpunkten för serverförfrågan
  • IP-adressen

Dessa data slås inte samman med andra datakällor. Dessa uppgifter registreras på grundval av art. 6 sektion. 1 lit. f GDPR. Webbutikens operatör har ett legitimt intresse av den tekniskt felfria avbildningen och optimeringen av operatörens webbutik. För att uppnå detta måste serverloggfiler spelas in.

Begäran via e-post eller telefon

Om du kontaktar oss via e-post eller telefon kommer din begäran, inklusive alla resulterande personuppgifter (namn, begäran) att lagras och behandlas av oss för att behandla din begäran. Vi vidarebefordrar inte dessa uppgifter utan ditt samtycke. Behandlingen av dessa uppgifter baseras på art. 6 stycken 1 lit. b GDPR, om din begäran är relaterad till genomförandet av ett kontrakt eller om det är nödvändigt att genomföra åtgärder före avtalsenliga avtal. I alla andra fall baseras behandlingen på ditt samtycke (artikel 6.1 i GDPR) och / eller på våra legitima intressen (artikel 6.1 (f) GDPR), eftersom vi har ett legitimt intresse av en effektiv behandling av förfrågningar riktade till oss. Uppgifterna som du skickar till oss via kontaktförfrågningar förblir hos oss tills du begär att vi raderar, återkallar ditt samtycke till lagringen eller syftet med datalagringen upphör (t.ex. efter att din begäran har slutförts). Obligatoriska lagbestämmelser – särskilt lagstadgade lagringstider – förblir opåverkade.

Bearbetning av data (kund- och kontraktsdata)

Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter endast i den utsträckning som är nödvändig för upprättandet, innehållsorganisationen eller ändringen av den juridiska relationen (datainventariet). Dessa åtgärder vidtas på grundval av art. 6 sektion. 1 lit. b GDPR, som tillåter behandling av data för att fullgöra ett kontrakt eller åtgärder före avtalsenliga avtal. Vi samlar in, behandlar och använder personuppgifter om användningen av denna webbplats (användningsuppgifter) endast i den utsträckning detta är nödvändigt för att göra det möjligt för användare att använda tjänsterna och fakturera dem. De insamlade kunduppgifterna ska utrotas efter avslutad order eller avslutad affärsrelation. Detta ska inte påverka de lagstadgade behållningsmandaten.

Dataöverföring vid stängning av kontrakt för webbutik, återförsäljare och leverans av varor

Vi delar personuppgifter med tredje part endast om detta är nödvändigt i samband med hanteringen av avtalet; till exempel med företag som anförtrotts transport av varor eller den finansiella institution som har till uppgift att hantera betalningar. All ytterligare överföring av data ska inte ske eller ska endast ske om du uttryckligen har samtyckt till överföringen. All delning av dina uppgifter med tredje part i avsaknad av ditt uttryckliga samtycke, till exempel för reklamändamål, ska inte ske. Grunden för behandling av uppgifter är art. 6 sektion. 1 lit. b GDPR, som tillåter bearbetning av data för fullgörande av ett kontrakt eller för åtgärder före avtalsenliga avtal.

Databehandling för reklamändamål

På grundval av artikel 6.1 f GDPR har den registeransvarige ett berättigat intresse av behandlingen av uppgifter för reklamändamål. Vi förbehåller oss också rätten att använda förnamn, efternamn, gata, postnummer och stad på denna rättsliga grund för att kunna använda en personlig kundstrategi. Varaktigheten för lagring av personuppgifter för reklamändamål kan härledas från principen om lagring är nödvändig för reklamändamål. Vi följer principen om att radera data senast två år efter att den inte längre har använts för reklamändamål.

Egna reklamändamål och reklamändamål för tredje part

Så långt du har ingått ett avtal med oss ​​eller fått ett reklammaterial skickat till dig kommer vi att behålla dig som befintlig kund eller intressent. I dessa fall behandlar vi ditt namn och din adress för att skicka dig information om nya produkter och tjänster.

Annonsering i linje med intressen

För att säkerställa att du bara får reklaminformation som är av påstådd intresse för dig kategoriserar vi och kompletterar din kundprofil med ytterligare information. Både statistisk information och information om dig (t.ex. grundläggande uppgifter om din kundprofil) används för detta ändamål. Målet är att förse dig med reklam som endast är anpassad till dina faktiska eller förmodade behov och inte stör dig med ointressant reklam.

Behandling av reklamutskick

Annonsutskicket tillhandahålls inom ramen för behandlingen för våra räkning av en tjänsteleverantör till vilken vi skickar dina uppgifter.

Rätt till invändning

Du kan motsätta dig databehandling för ovan nämnda ändamål när som helst utan kostnad, separat för respektive kommunikationskanal och med verkan för framtiden. För detta ändamål är det tillräckligt att skicka ett e-postmeddelande eller ett brev.

Om du gör invändningar kommer den berörda kontaktadressen att blockeras för ytterligare marknadsföringsuppgifter. Vi vill påpeka att reklammaterial i undantagsfall kan skickas tillfälligt även efter mottagandet av din invändning. Detta beror tekniskt på reklamens nödvändiga ledtid och betyder inte att vi inte kommer att genomföra din invändning.

Google Analytics

Denna webbutik använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören av denna tjänst är Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Google Analytics använder så kallade cookies. Cookies är textfiler som lagras på din dator och som möjliggör en analys av användarnas användning av webbutiken. Informationen som genereras av cookies om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA, där den lagras. Lagringen av Google Analytics-cookies och användningen av detta analysverktyg baseras på art. 6 sektion. 1 lit. f GDPR. Operatören av denna webbutik har ett legitimt intresse av analysen av användarmönster för att optimera både tjänster som erbjuds online och operatörens reklamaktiviteter. Om ett motsvarande avtal har begärts (t.ex. ett avtal om lagring av kakor), sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 stycken 1 lit. en GDPR; avtalet kan återkallas när som helst.

IP-anonymisering

På den här webbutiken har vi aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen. Som ett resultat kommer din IP-adress att förkortas av Google inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra stater som har ratificerat konventionen om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Hela IP-adressen överförs till en av Googles servrar i USA och förkortas där endast i undantagsfall. På uppdrag av operatören av denna webbutik ska Google använda denna information för att analysera din användning av denna webbutik för att generera rapporter om webbutikaktiviteter och för att tillhandahålla andra tjänster till operatören av denna webbutik som är relaterade till användningen av webbutiken och Internet . IP-adressen som överförs i samband med Google Analytics från din webbläsare ska inte slås samman med andra uppgifter som Googles innehar.

Webbläsarinsticksprogram

Du har möjlighet att förhindra arkivering av kakor genom att göra relevanta ändringar i inställningarna för din webbläsarprogramvara. Vi måste dock påpeka att i detta fall kanske du inte kan använda alla funktionerna i denna webbutik i sin fulla utsträckning. Dessutom har du möjligheten att förhindra registrering av data som genereras av kakan och kopplat till din användning av webbutiken (inklusive din IP-adress) av Google såväl som bearbetning av dessa data av Google genom att ladda ner och installera webbläsarpluggen- finns tillgänglig under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sv.

Invändning mot inspelning av data

Du har möjlighet att förhindra att Google Analytics registrerar dina data genom att klicka på följande länk. Detta kommer att resultera i att en opt-out-cookie placeras, vilket förhindrar inspelning av dina data vid framtida besök på denna webbplats: deaktivering av Google Analytics. Mer information om hantering av användardata från Google Analytics finns i Googles dataskyddsförklaring på: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sv.

Hantering av uppgiftsuppgifter

Vi har genomfört ett avtal om databehandling med Google och implementerar de stränga bestämmelserna från de tyska dataskyddsbyråerna till fullo när vi använder Google Analytics.

Demografiska parametrar från Google Analytics

Denna webbutik använder funktionen «demografiska parametrar» som tillhandahålls av Google Analytics. Det gör det möjligt att generera rapporter med information om webbplatsens besökares ålder, kön och intressen. Källorna till denna information är intresserad reklam från Google såväl som besökardata från tredjepartsleverantörer. Dessa data kan inte allokeras till en specifik individ. Du har möjlighet att inaktivera den här funktionen när som helst genom att göra ändringar av relevanta inställningar för reklam i ditt Google-konto eller så kan du i allmänhet förbjuda inspelning av dina data av Google Analytics som förklaras i avsnittet «Invändning mot inspelning av data.»

Arkiveringsperiod

Data om användar- eller incidentnivå som lagras av Google kopplade till cookies, användar-ID eller reklam-ID (t.ex. dubbelklick-cookies, Android-annonserings-ID) kommer att anonymiseras eller raderas efter 14 månader. För mer information, klicka på följande länk: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=sv

Google AdSense (ej anpassad)

Denna webbutik använder Google AdSense, en annonsbäddningstjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited (Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi använder Google AdSense i «icke-personaliserat» läge. I motsats till det personliga läget baseras inte annonserna på dina tidigare användarmönster och tjänsten genererar inte en användarprofil åt dig. Istället använder tjänsten så kallad «sammanhangsinformation» för att välja de annonser som läggs upp för dig att visa. De valda annonserna baseras således t.ex. på din plats, innehållet på webbplatsen du besöker då eller de söktermer du använder. För att lära dig mer om de tydliga skillnaderna mellan personlig inriktning och inriktning som inte har anpassats av Google AdSense, klicka på följande länk: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Tänk på att även användningen av det icke-anpassade läget i Google Adsense resulterar i en potentiell arkivering av kakor. Enligt Google används dessa cookies för att bekämpa bedrägerier och missbruk. Dessa cookies kommer att finnas kvar på din enhet tills du tar bort dem.

Användningen av Google Adsense i icke-anpassat läge är baserat på Art. 6 sektion. 1 lit. f DDRP. Vi har ett berättigat intresse för analysen av användarmönster för att kunna optimera både vår webbpresentation och våra marknadsföringsaktiviteter. Om ett motsvarande avtal har begärts (t.ex. ett avtal om lagring av kakor), sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 stycken 1 lit. en GDPR; avtalet kan återkallas när som helst.

Google är certifierat i enlighet med «EU-US Privacy Shield.» Privacy Shield-avtalet genomfördes mellan Europeiska unionen och USA i syfte att säkerställa att europeiska dataskyddsstandarder följs i samband med behandling av data i USA. Alla företag som är certifierade i enlighet med Privacy Shield-reglerna åtar sig att följa dessa dataskyddsstandarder. Du har möjlighet att autonomt justera annonseringsinställningarna i ditt användarkonto. Klicka på länken nedan och logga in: https://adssettings.google.com/authenticated.

För mer information om Googles reklamteknik, klicka här:
https://policies.google.com/technologies/ads
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Google Analytics Remarketing

Denna webbplats använder funktionerna i Google Analytics Remarketing i kombination med funktionerna i Google Ads och Google DoubleClick, som fungerar på alla enheter. Leverantören av dessa lösningar är Google Ireland Limited (Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Denna funktion gör det möjligt att ansluta de målgrupper för reklam som genereras med Google Analytics Remarketing med funktionerna i Google Ads och Google DoubleClick, som fungerar på alla enheter. Detta gör det möjligt att visa intressebaserade skräddarsydda reklammeddelanden, beroende på din tidigare användning och surfmönster på en enhet (t.ex. mobiltelefon) på ett sätt som är skräddarsytt för dig och på någon av dina enheter (t.ex. surfplatta eller PC).

Om du har gett oss relevant samtycke ansluter Google dina webbläsare och app-webbläsarförlopp till ditt Google-konto för detta ändamål. Som ett resultat är det möjligt att visa samma personliga reklammeddelanden på varje enhet du loggar in med ditt Google-konto.

För att stödja denna funktion registrerar Google Analytics Google-autentiserade ID: n för användare som är tillfälligt kopplade till vår Google Analytics-data för att definiera och sammanställa målgrupperna för att annonserna ska visas på alla enheter.

Du har möjlighet att permanent motsätta dig remarketing / inriktning på alla enheter genom att inaktivera personlig annonsering. För att göra detta, följ den här länken: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Konsolideringen av de inspelade uppgifterna i ditt Google-konto ska ske uteslutande baserat på ditt samtycke, vilket du kan ge till Google och även återkalla där (artikel 6 avsnitt 1 lit. en GDPR). Datainspelningsprocesser som inte konsolideras i ditt Google-konto (till exempel för att du inte har ett Google-konto eller har invänt mot konsolideringen av data), är inspelningen av data baserad på art. 6 sektion. 1 lit. f GDPR. Det berättigade intresset härrör från det faktum att operatören av webbutiken har ett legitimt intresse av den anonymiserade analysen av webbplatsbesökare för reklamändamål.

För mer information och gällande dataskyddsbestämmelser, se Googles integritetspolicy på https://policies.google.com/technologies/ads?hl=sv.

Google Ads och Google Conversion Tracking

Denna webbplats använder Google Ads. Google Ads är ett reklamprogram online från Google Ireland Limited (Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. I samband med Google Ads använder vi ett verktyg som heter Conversion Tracking. Om du klickar på en annons publicerad av Google kommer en cookie att placeras för omvandlingsspårning. Cookies är små textfiler som webbläsaren placerar på användarens dator. Dessa cookies upphör efter 30 dagar och används inte för att personligen identifiera användare. Om användaren besöker vissa sidor på denna webbplats och kakan ännu inte har gått ut, kommer Google och vi att kunna känna igen att användaren har klickat på en annons och har länkats till den här sidan.

En annan cookie tilldelas varje Google Ads-kund. Dessa cookies kan inte spåras via webbplatser för Google Ads-kunder. Den information som erhålls med hjälp av omvandlingscookien används för att generera omvandlingsstatistik för Google Ads-kunder som har valt att använda omvandlingsspårning. Användarna får det totala antalet användare som har klickat på sina annonser och har länkats till en sida utrustad med en omvandlingsspårningstagg. De får dock ingen information som gör det möjligt för dem att personligen identifiera dessa användare. Om du inte vill delta i spårning har du möjlighet att invända mot denna användning genom att enkelt avaktivera Googles omvandlingsspårningskaka via din webbläsare under användarinställningar. Om du gör detta kommer du inte att inkluderas i omvandlingsspårningsstatistiken.

Lagring av «Conversion» -kakor och användningen av detta spårningsverktyg baseras på art. 6 sektion. 1 lit. f GDPR. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av analysen av användarmönster för att optimera operatörens webbutbud och reklam. Om ett motsvarande avtal har begärts (t.ex. ett avtal om lagring av kakor), sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 stycken 1 lit. en GDPR; avtalet kan återkallas när som helst.

För att granska mer detaljerad information om Google Ads och Googles omvandlingsspårning, se Googles sekretesspolicy på https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

Du kan ställa in din webbläsare på ett sådant sätt att du kommer att få ett meddelande när cookies placeras och du kan endast tillåta cookies i vissa fall eller utesluta godkännande av cookies i vissa fall eller i allmänhet och du kan också aktivera automatisk radering av cookies. när webbläsaren stängs. Om du inaktiverar cookies kan funktionerna på denna webbplats vara begränsade.

Nyhetsbrevdata

Om du vill prenumerera på det nyhetsbrev som erbjuds på denna webbutik behöver vi en e-postadress samt information som gör det möjligt för oss att verifiera att du är ägaren till den angivna e-postadressen och godkänna mottagandet i nyhetsbrevet. Inga ytterligare uppgifter ska samlas in eller samlas in endast på frivillig basis. Vi ska endast använda sådan information för att skicka den begärda informationen och ska inte dela sådan information med tredje part.

Behandlingen av informationen som registrerats i nyhetsbrevets prenumerationsformulär ska ske uteslutande på grundval av ditt samtycke (artikel 6 avsnitt 1 lit. en GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till arkivering av data, e-postadressen och användningen av denna information för att sända nyhetsbrevet, till exempel genom att klicka på länken «Avsluta prenumeration» i nyhetsbrevet. Detta ska inte påverka lagligheten av alla databehandlingstransaktioner som hittills har ägt rum.

De uppgifter som deponeras hos oss för att prenumerera på nyhetsbrevet kommer att lagras av oss tills du avslutar prenumerationen på nyhetsbrevet eller tjänsteleverantören av nyhetsbrevet och tas bort från distributionslistan för nyhetsbrev efter att du har avslutat prenumerationen på nyhetsbrevet. Uppgifter som lagras för andra ändamål hos oss påverkas inte.

När du avslutar prenumerationen på distributionslistan för nyhetsbrev kan din e-postadress sparas av oss eller tjänsteleverantören av nyhetsbrev i en svart lista för att förhindra framtida utskick. Uppgifterna från den svarta listan används endast för detta ändamål och slås inte samman med andra uppgifter. Detta tjänar både ditt intresse och vårt intresse av att följa de rättsliga kraven när du skickar nyhetsbrev (legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR). Lagringen i svartlistan är obegränsad. Du kan motsätta dig lagringen om dina intressen uppväger vårt legitima intresse.

MailChimp

Denna webbutik använder tjänster från MailChimp för att skicka ut nyhetsbrev. Leverantören är Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, USA.

MailChimp är bland annat en tjänst som kan användas för att organisera och analysera sändningen av nyhetsbrev. När du anger data i syfte att prenumerera på ett nyhetsbrev (t.ex. din e-postadress) lagras informationen på MailChimp-servrar i USA.

MailChimp har en certifiering som överensstämmer med «EU-US-Privacy-Shield.» «Privacy-Shield» är en kompakt mellan Europeiska unionen (EU) och Amerikas förenta stater (USA) som syftar till att garantera överensstämmelse med europeiska dataskyddsnormer i USA.

Med hjälp av MailChimp-verktyget kan vi analysera resultatet av våra nyhetsbrevskampanjer. Om du öppnar ett e-postmeddelande som har skickats via MailChimp-verktyget ansluts en fil som har integrerats i e-postmeddelandet (en så kallad webb-fyr) till MailChimp-servrarna i USA. Som ett resultat kan det avgöras om ett nyhetsbrev har öppnats och vilka länkar mottagaren eventuellt klickade på. Teknisk information registreras också vid den tiden (t.ex. tidpunkt för åtkomst, IP-adress, webbläsartyp och operativsystem). Denna information kan inte tilldelas respektive mottagare av nyhetsbrevet. Deras enda syfte är utförandet av statistiska analyser av nyhetsbrevskampanjer. Resultaten av sådana analyser kan användas för att anpassa framtida nyhetsbrev till deras mottagares intressen mer effektivt.

Om du inte vill tillåta en analys av MailChimp måste du avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet. Vi tillhandahåller en länk för att göra detta i varje nyhetsbrev.

Uppgifterna behandlas utifrån ditt samtycke (artikel 6 avsnitt 1 lit. en GDPR). Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att avsluta prenumerationen på nyhetsbrevet. Detta ska inte påverka lagligheten av alla databehandlingstransaktioner som har ägt rum före ditt återkallande.

De uppgifter som deponeras hos oss för att prenumerera på nyhetsbrevet kommer att lagras av oss tills du avslutar prenumerationen på nyhetsbrevet eller nyhetsbrevsleverantören och raderas från distributionslistan för nyhetsbrev efter att du har avslutat prenumerationen på nyhetsbrevet. Uppgifter som lagras för andra ändamål hos oss påverkas inte.

När du har avslutat prenumerationen på distributionslistan för nyhetsbrev kan din e-postadress lagras av oss eller tjänsteleverantören av nyhetsbrev i en svart lista för att förhindra framtida utskick. Uppgifterna från svartlistan används endast för detta ändamål och slås inte samman med andra uppgifter. Detta tjänar både ditt intresse och vårt intresse av att följa de rättsliga kraven när du skickar nyhetsbrev (legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6 stycke 1 lit. f GDPR). Lagringen i svartlistan är obegränsad. Du kan motsätta dig lagringen om dina intressen uppväger vårt legitima intresse. För mer information, se Data Privacy Policy of MailChimp på: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Genomförande av ett avtal om databehandling

Vi har genomfört ett så kallat «Data Processing Agreement» med MailChimp, där vi ger mandat att MailChimp åtar sig att skydda våra kunders data och att avstå från att dela den med tredje part.

YouTube med utökad integrering av dataskydd

Vår webbplats bäddar in videor från webbplatsen YouTube. Webbplatsoperatören är Google Ireland Limited (Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Vi använder YouTube i det utökade dataskyddsläget. Enligt YouTube säkerställer detta läge att YouTube inte lagrar någon information om besökare på den här webbplatsen innan de tittar på videon. Ändå betyder detta inte nödvändigtvis att delning av data med YouTube-partner kan uteslutas som ett resultat av det utökade dataskyddsläget. Till exempel, oavsett om du tittar på en video, skapar YouTube alltid en anslutning till Googles dubbelklicknätverk.

Så snart du börjar spela en YouTube-video på den här webbutiken kommer en anslutning till YouTubes servrar att upprättas. Som ett resultat kommer YouTube-servern att meddelas vilken av våra sidor du har besökt. Om du är inloggad på ditt YouTube-konto när du besöker vår webbutik gör du det möjligt för YouTube att direkt tilldela dina surfmönster till din personliga profil. Du har möjlighet att förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

När du har börjat spela upp en video kan YouTube dessutom placera olika cookies på din enhet. Med hjälp av dessa cookies kommer YouTube att kunna få information om våra webbutiks besökare. Denna information kommer bland annat att användas för att generera videostatistik i syfte att förbättra webbplatsens användarvänlighet och förhindra bedrägeriförsök. Dessa cookies kommer att finnas kvar på din enhet tills du tar bort dem.

Under vissa omständigheter kan ytterligare databehandlingstransaktioner utlösas efter att du har börjat spela en YouTube-video, vilket ligger utanför vår kontroll.

Användningen av YouTube baseras på vårt intresse av att presentera vårt onlineinnehåll på ett tilltalande sätt. I enlighet med art. 6 sektion. 1 lit. f GDPR är detta ett legitimt intresse. Om ett motsvarande avtal har begärts (t.ex. ett avtal om lagring av kakor), sker behandlingen uteslutande på grundval av art. 6 stycken 1 lit. en GDPR; avtalet kan återkallas när som helst.

Mer information om hur YouTube hanterar användardata finns i YouTubes sekretesspolicy för data under: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

Google Web Fonts

För att säkerställa att teckensnitt som används på den här webbplatsen är enhetliga använder denna webbplats så kallade webbteckensnitt som tillhandahålls av Google. När du öppnar en sida på vår webbplats laddar din webbläsare de nödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cache för att korrekt visa text och teckensnitt. För att göra detta måste webbläsaren du använder upprätta en anslutning till Googles servrar. Som ett resultat kommer Google att lära sig att din IP-adress användes för att komma åt den här webbutiken. Användningen av Googles webbteckensnitt baseras på vårt intresse av att presentera vårt onlineinnehåll på ett enhetligt och tilltalande sätt. Enligt art. 6 sektion. 1 lit. f GDPR är detta ett legitimt intresse.

Om din webbläsare inte stöder webbfonter används ett standardteckensnitt som är installerat på din dator.

För mer information om Googles webbteckensnitt, följ den här länken: https://developers.google.com/fonts/faq och se Googles dataskyddsförklaring under: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

Google kartor (Maps)

Via ett API använder denna webbplats kartläggningstjänsten Google Maps. Leverantören är Google Ireland Limited (Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

För att möjliggöra användning av Google Maps-funktionerna måste din IP-adress sparas. Denna information överförs som regel till en av Googles servrar i USA, där den arkiveras. Operatören av denna webbutik har ingen kontroll över dataöverföringen.

Vi använder Google Maps för att presentera vårt onlineinnehåll på ett tilltalande sätt och för att göra det lätt att hitta platserna som visas i vår webbutik. Detta utgör ett legitimt intresse enligt definitionen i art. 6 sektion. 1 lit. f GDPR.

Mer information om hantering av användardata finns i Googles dataskyddsförklaring under: https://policies.google.com/privacy?hl=sv.

Vår webbutik kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte faller under vår tillsyn. Vi kan inte ta något ansvar för skyddet av integriteten eller innehållet på dessa webbplatser, men vi erbjuder dessa länkar för att göra det lättare för våra besökare att hitta mer information om specifika ämnen. Du bör läsa deras integritetspolicy.

Vårt företag håller sin integritetspolicy under regelbunden granskning och placerar eventuella uppdateringar på denna webbutik. Denna sekretesspolicy uppdaterades senast i mars 2021.

Hur man kontaktar oss

Om du har några frågor om vårt företags sekretesspolicy, de uppgifter vi har om dig eller om du vill utöva en av dina dataskyddsrättigheter, tveka inte att kontakta oss via brev, telefonsamtal eller e-post.

STISS Ltd
Rue de l’Industrie 10
CH-1950 Sion
+41 27 321 21 73
info@stiss.ch

Mars 2021