Privacybeleid

.

Privacybeleid

Uw privacy is erg belangrijk voor ons bedrijf. Lees hieronder hoe we uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken.

In het geval van afwijkingen is de Duitse versie van ons privacybeleid gezaghebbend en alleen deze is juridisch bindend.

Algemene informatie

Onze webwinkel verzamelt uw gegevens doordat u uw gegevens met ons deelt. Dit kan bijvoorbeeld informatie zijn die u invult in ons contactformulier. Bovendien registreren onze IT-systemen automatisch andere gegevens wanneer u onze webwinkel bezoekt. Deze gegevens bevatten voornamelijk technische informatie (bijv. Webbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de site werd bezocht). Deze informatie wordt automatisch geregistreerd wanneer u deze webwinkel bezoekt. De volgende informatie geeft u een gemakkelijk te navigeren overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt wanneer u deze webwinkel bezoekt. De term “persoonlijke gegevens” omvat alle gegevens die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren.

Gegevensregistratie op deze webwinkel

Wie is verantwoordelijk voor de registratie van gegevens op deze webwinkel?

De gegevens op deze webwinkel worden verwerkt door de exploitant van de webwinkel, wiens contactgegevens beschikbaar zijn in het footer-gedeelte van deze webwinkel.

Voor welke doeleinden gebruiken we uw gegevens?

Een deel van de informatie wordt gegenereerd om een ​​foutloos aanbod van de website te garanderen. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikerspatronen te analyseren.

Welke rechten heeft u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om op elk moment informatie te ontvangen over de bron, ontvangers en doeleinden van uw gearchiveerde persoonsgegevens zonder dat u hiervoor een vergoeding hoeft te betalen. U heeft ook het recht om te eisen dat uw gegevens worden gecorrigeerd of verwijderd. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft over deze of andere kwesties in verband met gegevensbescherming. Bovendien heeft u onder bepaalde omstandigheden het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Analysetools en tools van derden

Het is mogelijk dat uw browse-patronen statistisch worden geanalyseerd wanneer u deze webwinkel bezoekt. Dergelijke analyses worden voornamelijk uitgevoerd met cookies en met wat wij analyseprogramma’s noemen. In de regel worden de analyses van uw browse-patronen anoniem uitgevoerd; d.w.z. de browse-patronen kunnen niet naar jou worden herleid. U heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dergelijke analyses of u kunt de prestaties ervan voorkomen door bepaalde tools niet te gebruiken.

Externe hosting

Deze website wordt gehost door een externe serviceprovider (host). Persoonlijke gegevens die op deze webwinkel worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host. Deze kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, IP-adressen, contactverzoeken, metadata en communicatie, contractinformatie, contactinformatie, namen, werbstore-toegang en andere gegevens die via een webwinkel worden gegenereerd. De host wordt gebruikt om het contract met onze potentiële en bestaande klanten na te komen en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van onze online diensten door een professionele provider. Onze host zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dat nodig is om aan zijn prestatieverplichtingen te voldoen en om onze instructies met betrekking tot dergelijke gegevens op te volgen.

Uitvoering van een contractgegevensverwerkingsovereenkomst

Om de verwerking in overeenstemming met de gegevensbeschermingsregels te garanderen, hebben we een orderverwerkingsovereenkomst gesloten met onze host.

Gegevensbescherming

De beheerders van deze webwinkel en zijn pagina’s nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Daarom behandelen wij uw persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming.

Telkens wanneer u deze webwinkel gebruikt, wordt een verscheidenheid aan persoonlijke gegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en voor welke doeleinden we deze gegevens gebruiken. Het legt ook uit hoe en voor welk doel de informatie wordt verzameld. Hierbij wijzen wij u erop dat de overdracht van gegevens via internet (d.w.z. via e-mailcommunicatie) gevoelig kan zijn voor beveiligingslekken. Het is niet mogelijk om gegevens volledig te beschermen tegen toegang door derden.

Herroeping van uw toestemming voor de gegevensverwerking

Een breed scala aan gegevensverwerkingstransacties is alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming die u ons al heeft gegeven ook te allen tijde intrekken. Hiervoor hoeft u ons alleen een informele kennisgeving per e-mail te sturen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van enige gegevensverzameling die plaatsvond voorafgaand aan uw herroeping.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in bijzondere gevallen; recht om bezwaar te maken tegen directe reclame (artikel 21 AVG)

IN THE EVENT THAT DATA ARE PROCESSED ON THE BASIS OF ART. 6 SECT. 1 LIT. E OR F GDPR, YOU HAVE THE RIGHT TO AT ANY TIME OBJECT TO THE PROCESSING OF YOUR PERSONAL DATA BASED ON GROUNDS ARISING FROM YOUR UNIQUE SITUATION. THIS ALSO APPLIES TO ANY PROFILING BASED ON THESE PROVISIONS. TO DETERMINE THE LEGAL BASIS, ON WHICH ANY PROCESSING OF DATA IS BASED, PLEASE CONSULT THIS DATA PROTECTION DECLARATION. IF YOU LOG AN OBJECTION, WE WILL NO LONGER PROCESS YOUR AFFECTED PERSONAL DATA, UNLESS WE ARE IN A POSITION TO PRESENT COMPELLING PROTECTION WORTHY GROUNDS FOR THE PROCESSING OF YOUR DATA, THAT OUTWEIGH YOUR INTERESTS, RIGHTS AND FREEDOMS OR IF THE PURPOSE OF THE PROCESSING IS THE CLAIMING, EXERCISING OR DEFENCE OF LEGAL ENTITLEMENTS (OBJECTION PURSUANT TO ART. 21 SECT. 1 GDPR).

IF YOUR PERSONAL DATA IS BEING PROCESSED IN ORDER TO ENGAGE IN DIRECT ADVERTISING, YOU HAVE THE RIGHT TO AT ANY TIME OBJECT TO THE PROCESSING OF YOUR AFFECTED PERSONAL DATA FOR THE PURPOSES OF SUCH ADVERTISING. THIS ALSO APPLIES TO PROFILING TO THE EXTENT THAT IT IS AFFILIATED WITH SUCH DIRECT ADVERTISING. IF YOU OBJECT, YOUR PERSONAL DATA WILL SUBSEQUENTLY NO LONGER BE USED FOR DIRECT ADVERTISING PURPOSES (OBJECTION PURSUANT TO ART. 21 SECT. 2 GDPR).

Recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende instantie

In het geval van schendingen van de AVG hebben betrokkenen het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie, met name in de lidstaat waar ze gewoonlijk hun woon- of werkplaats hebben of op de plaats waar de vermeende schending plaatsvond. Het recht om een ​​klacht in te dienen is van kracht ongeacht eventuele andere administratieve of gerechtelijke procedures die beschikbaar zijn als juridische middelen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om te eisen dat we alle gegevens die we automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om een ​​contract na te komen, aan u of een derde partij overhandigen in een algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens naar een andere verantwoordelijke moet eisen, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

SSL- en / of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals inkooporders of vragen die u bij ons als webwinkelbeheerder indient, gebruikt deze webwinkel een SSL- of TLS-coderingsprogramma. U kunt een versleutelde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser overschakelt van «http: //» naar «https: //» en ook door het verschijnen van het slotpictogram in de browserregel. Als de SSL- of TLS-codering is geactiveerd, kunnen gegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

Versleutelde betalingstransacties op deze website

Als u verplicht bent om uw betalingsinformatie (bijv. Rekeningnummer als u ons de bevoegdheid geeft om uw bankrekening te debiteren) met ons deelt nadat u een op vergoedingen gebaseerd contract met ons bent aangegaan, is deze informatie vereist om betalingen te verwerken.

Betalingstransacties waarbij gebruik wordt gemaakt van gangbare betalingswijzen (Visa / MasterCard, AMEX, afschrijving van uw bankrekening) worden uitsluitend verwerkt via gecodeerde SSL- of TLS-verbindingen. U kunt een versleutelde verbinding herkennen door te controleren of de adresregel van de browser overschakelt van «http: //» naar «https: //» en ook door het verschijnen van het slotpictogram in de browserregel. Als de communicatie met ons versleuteld is, kunnen derden de betalingsinformatie die u met ons deelt niet lezen.

Uw gegevens worden verzonden op basis van art. 6 par. 1 lit. a AVG (toestemming) en art. 6 par. 1 lit. b AVG (verwerking voor de uitvoering van een contract). U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw toestemming voor gegevensverwerking in te trekken. Een herroeping heeft geen effect op de effectiviteit van eerdere gegevensverwerkingen.

Informatie over, rectificatie en verwijdering van gegevens

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u het recht om op elk moment informatie op te vragen over uw gearchiveerde persoonsgegevens, hun bron en ontvangers, evenals het doel van de verwerking van uw gegevens. Mogelijk hebt u ook het recht om uw gegevens te laten corrigeren of verwijderen. Als u vragen heeft over dit onderwerp of andere vragen over persoonlijke gegevens, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen op het adres dat in de voettekst van deze webwinkel wordt vermeld.

Recht om verwerkingsbeperkingen te eisen

U heeft het recht om het opleggen van beperkingen te eisen met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor te allen tijde contact met ons opnemen. Het recht om beperking van de verwerking te eisen, is van toepassing in de volgende gevallen:

 • In het geval dat u de juistheid van uw door ons gearchiveerde gegevens zou betwisten, hebben we meestal enige tijd nodig om deze claim te verifiëren.
 • Gedurende de tijd dat dit onderzoek loopt, heeft u het recht om te eisen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
 • Als de verwerking van uw persoonlijke gegevens op een onwettige manier is / wordt uitgevoerd, heeft u de mogelijkheid om de beperking van de verwerking van uw gegevens te eisen in plaats van de verwijdering van deze gegevens te eisen.
 • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben en u deze nodig heeft om wettelijke rechten uit te oefenen, te verdedigen of te claimen, heeft u het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te eisen in plaats van de verwijdering ervan.
 • Als u bezwaar heeft gemaakt op grond van art. 21 Sect. 1 AVG, zullen uw rechten en onze rechten tegen elkaar moeten worden afgewogen. Zolang niet is vastgesteld wiens belangen prevaleren, heeft u het recht om een ​​beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – met uitzondering van hun archivering – alleen worden verwerkt met uw toestemming of om wettelijke rechten te claimen, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van andere natuurlijke personen of rechtspersonen te beschermen. of om belangrijke redenen van algemeen belang die worden aangehaald door de Europese Unie of een lidstaat van de EU.

Cookies

In sommige gevallen gebruiken onze webwinkel en zijn pagina’s zogenaamde cookies. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en bevatten geen virussen. Het doel van cookies is om onze webwinkel gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst en door uw browser worden opgeslagen. De meeste door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch verwijderd nadat u onze site verlaat. Andere cookies blijven op uw apparaat gearchiveerd totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat om uw browser te herkennen bij een volgend bezoek aan onze website.

U kunt de instellingen van uw browser aanpassen om ervoor te zorgen dat u elke keer dat er cookies worden geplaatst op de hoogte wordt gebracht en om u in staat te stellen cookies alleen in specifieke gevallen te accepteren of om de acceptatie van cookies voor specifieke situaties of in het algemeen uit te sluiten en om de automatische verwijdering te activeren. van cookies wanneer u uw browser sluit. Als u cookies uitschakelt, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

Cookies die nodig zijn voor de uitvoering van de elektronische communicatietransactie of om bepaalde functies te bieden die u wilt gebruiken (bijv. De winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van art. 6 Sect. 1 lit. f AVG. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies om de technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van de diensten van de exploitant te garanderen. Indien een overeenkomstige overeenkomst is aangevraagd (bijvoorbeeld een overeenkomst voor het plaatsen van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 par. 1 lit. een AVG; de overeenkomst kan te allen tijde worden herroepen.

Als er andere cookies (bijv. Cookies voor de analyse van uw browse-patronen) moeten worden opgeslagen, worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

Serverlogbestanden

De aanbieder van deze website en zijn pagina’s verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. De informatie omvat:

 • Het type en de versie van de gebruikte browser
 • Het gebruikte besturingssysteem
 • Verwijzende URL
 • De hostnaam van de toegangscomputer
 • Het tijdstip van de serveraanvraag
 • Het IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. Deze gegevens worden vastgelegd op basis van art. 6 Sect. 1 lit. f AVG. De exploitant van de webwinkel heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze weergave en optimalisatie van de webwinkel van de exploitant. Om dit te bereiken, moeten serverlogbestanden worden geregistreerd.

Aanvraag per e-mail of telefoon

Als u per e-mail of telefoon contact met ons opneemt, wordt uw verzoek, inclusief alle daaruit voortvloeiende persoonsgegevens (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt met het doel uw verzoek te verwerken. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming. De verwerking van deze gegevens is gebaseerd op art. 6 par. 1 lit. b AVG, als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of als het nodig is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (artikel 6, lid 1, onder a AVG) en / of op onze gerechtvaardigde belangen (artikel 6, lid 1, onder f) AVG), aangezien we een gerechtvaardigd belang hebben bij de effectieve verwerking. van aan ons gerichte verzoeken. De gegevens die u ons via contactverzoeken stuurt, blijven bij ons totdat u ons verzoekt om te verwijderen, uw toestemming voor de opslag in te trekken of het doel van de gegevensopslag vervalt (bijv. Na voltooiing van uw verzoek). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen – blijven onaangetast.

Verwerking van gegevens (klant- en contractgegevens)

Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens alleen voor zover nodig voor de totstandkoming, inhoudelijke organisatie of wijziging van de juridische relatie (gegevensinventarisatie). Deze acties worden ondernomen op basis van art. 6 Sect. 1 lit. b AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele acties mogelijk maakt. Wij verzamelen, verwerken en gebruiken persoonsgegevens met betrekking tot het gebruik van deze website (gebruiksgegevens) alleen voor zover dit nodig is om het voor gebruikers mogelijk te maken de diensten te gebruiken en hiervoor te factureren. De verzamelde klantgegevens worden gewist na voltooiing van de bestelling of het beëindigen van de zakelijke relatie. Dit laat eventuele wettelijke bewaaropdrachten onverlet.

Gegevensoverdracht bij het sluiten van contracten voor webwinkel, winkelier en de verzending van goederen

We delen persoonsgegevens alleen met derden als dit nodig is in verband met de afhandeling van het contract; bijvoorbeeld bij bedrijven die zijn belast met de verzending van goederen of bij de financiële instelling die is belast met de verwerking van betalingen. Verdere overdracht van gegevens vindt niet plaats of vindt alleen plaats als u uitdrukkelijk met de overdracht hebt ingestemd. Het delen van uw gegevens met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming, bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden, zal niet plaatsvinden. De basis voor de gegevensverwerking is art. 6 Sect. 1 lit. b AVG, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of voor precontractuele acties mogelijk maakt.

Gegevensverwerking voor reclamedoeleinden

Op basis van artikel 6 (1) (f) AVG heeft de verantwoordelijke een gerechtvaardigd belang bij de verwerking van gegevens voor reclamedoeleinden. We behouden ons ook het recht voor om op deze wettelijke basis de voornaam, achternaam, straat, postcode en woonplaats te gebruiken om een ​​gepersonaliseerde klantenbenadering te gebruiken. De duur van de opslag van persoonsgegevens voor reclamedoeleinden kan worden afgeleid uit het principe of de opslag noodzakelijk is voor reclamedoeleinden. We volgen het principe om gegevens uiterlijk twee jaar nadat deze niet meer voor reclamedoeleinden zijn gebruikt, te verwijderen.

Eigen advertentiedoeleinden en advertentiedoeleinden van derden

Voor zover u een contract met ons heeft gesloten of reclamemateriaal heeft laten toesturen, behouden wij u als bestaande klant of geïnteresseerde. In deze gevallen verwerken wij uw naam en adres om u informatie over nieuwe producten en diensten toe te sturen.

Adverteren in overeenstemming met interesses

Om ervoor te zorgen dat u alleen advertentie-informatie ontvangt die voor u van belang zou zijn, categoriseren we uw klantprofiel en vullen we uw klantprofiel aan met meer informatie. Hiervoor worden zowel statistische gegevens als gegevens over u (bijv. Basisgegevens van uw klantprofiel) gebruikt. Het doel is om u advertenties aan te bieden die uitsluitend zijn afgestemd op uw werkelijke of vermeende behoeften en om u niet lastig te vallen met oninteressante advertenties.

Verwerking van reclamemailings

De reclamemailings worden in het kader van de verwerking namens ons verstrekt door een dienstverlener aan wie wij uw gegevens doorgeven.

Recht op bezwaar

U kunt te allen tijde kosteloos bezwaar maken tegen de gegevensverwerking voor de bovengenoemde doeleinden, afzonderlijk voor het betreffende communicatiekanaal en met ingang voor de toekomst. Hiervoor is het voldoende om een ​​e-mail of een brief te sturen.

Als u bezwaar maakt, wordt het betreffende contactadres geblokkeerd voor verdere verwerking van promotionele gegevens. Wij wijzen erop dat in uitzonderlijke gevallen reclamemateriaal ook na ontvangst van uw bezwaar tijdelijk kan worden verzonden. Dit komt technisch gezien door de noodzakelijke doorlooptijd van advertenties en betekent niet dat wij uw bezwaar niet zullen uitvoeren.

Google Analytics

Deze webwinkel maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van deze dienst is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de webwinkel door gebruikers mogelijk maken. De informatie die door cookies wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op Art. 6 Sect. 1 lit. f AVG. De exploitant van deze webwinkel heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikerspatronen om zowel de online aangeboden diensten als de advertentieactiviteiten van de exploitant te optimaliseren. Indien een overeenkomstige overeenkomst is aangevraagd (bijvoorbeeld een overeenkomst voor het plaatsen van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 par. 1 lit. een AVG; de overeenkomst kan te allen tijde worden herroepen.

IP-anonimisering

Op deze webwinkel hebben we de functie IP-anonimisering geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die het Verdrag betreffende de Europese Economische Ruimte hebben geratificeerd voordat het naar de Verenigde Staten wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een van de servers van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar afgekort. Namens de exploitant van deze webwinkel zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van deze webwinkel te analyseren om rapporten over webwinkelactiviteiten te genereren en om andere diensten aan de exploitant van deze webwinkel te verlenen die verband houden met het gebruik van de webwinkel en internet. . Het IP-adres dat in combinatie met Google Analytics vanuit uw browser wordt verzonden, wordt niet samengevoegd met andere gegevens waarover Google beschikt.

Browser plug-in

U heeft wel de mogelijkheid om het archiveren van cookies te voorkomen door relevante wijzigingen aan te brengen in de instellingen van uw browsersoftware. We moeten u er echter op wijzen dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze webwinkel volledig kunt gebruiken. Bovendien hebt u de mogelijkheid om de registratie van de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van de webwinkel (inclusief uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google, te voorkomen door de browserplug-in te downloaden en te installeren. beschikbaar via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Bezwaar tegen het vastleggen van gegevens

U heeft de mogelijkheid om de registratie van uw gegevens door Google Analytics te voorkomen door op de volgende link te klikken. Hierdoor wordt een opt-out-cookie geplaatst, die de registratie van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website verhindert: Google Analytics deactiveren. Raadpleeg voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics de privacyverklaring van Google op: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl.

Verwerking van contractgegevens

We hebben een contractgegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten met Google en passen de strenge bepalingen van de Duitse gegevensbeschermingsinstanties volledig toe bij het gebruik van Google Analytics.

Demografische parameters geleverd door Google Analytics

Deze webwinkel maakt gebruik van de functie «demografische parameters» van Google Analytics. Het maakt het mogelijk om rapporten te genereren met informatie over de leeftijd, het geslacht en de interesses van websitebezoekers. De bronnen van deze informatie zijn op interesses gebaseerde advertenties van Google en bezoekersgegevens die zijn verkregen van externe providers. Deze gegevens kunnen niet aan een specifiek individu worden toegewezen. U heeft de mogelijkheid om deze functie op elk moment te deactiveren door relevante instellingen te wijzigen voor advertenties in uw Google-account of u kunt in het algemeen de registratie van uw gegevens door Google Analytics verbieden, zoals uitgelegd in de sectie «Bezwaar tegen de registratie van gegevens».

Archiveringsperiode

Gegevens over het gebruikers- of incidentniveau die door Google zijn opgeslagen en die zijn gekoppeld aan cookies, gebruikers-ID’s of advertentie-ID’s (bijv. Doubleclick-cookies, Android-advertentie-ID) worden na 14 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Klik voor meer informatie op de volgende link: https://support.google.com/analytics/answer/7667196?hl=nl

Google AdSense (niet gepersonaliseerd)

Deze webwinkel maakt gebruik van Google AdSense, een dienst voor het insluiten van advertenties die wordt aangeboden door Google Ireland Limited (Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken Google AdSense in de “niet-gepersonaliseerde” modus. In tegenstelling tot de gepersonaliseerde modus zijn de advertenties niet gebaseerd op uw eerdere gebruikerspatronen en genereert de service geen gebruikersprofiel voor u. In plaats daarvan gebruikt de dienst zogenaamde «contextinformatie» om de advertenties te kiezen die voor u worden gepost om te bekijken. De geselecteerde advertenties zijn dus gebaseerd op b.v. op uw locatie, de inhoud van de website die u op dat moment bezoekt of de zoektermen die u gebruikt. Klik op de volgende link voor meer informatie over de duidelijke verschillen tussen gepersonaliseerde targeting en targeting die niet door Google AdSense is gepersonaliseerd: https://support.google.com/adsense/answer/9007336.

Houd er rekening mee dat zelfs het gebruik van de niet-gepersonaliseerde modus van Google Adsense resulteert in de mogelijke archivering van cookies. Deze cookies worden volgens Google gebruikt om fraude en misbruik tegen te gaan. Deze cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert.

Het gebruik van Google Adsense in de niet-gepersonaliseerde modus is gebaseerd op Art. 6 Sect. 1 lit. f GDRP. We hebben een gerechtvaardigd belang bij de analyse van gebruikerspatronen om zowel onze webpresentatie als onze promotionele activiteiten te kunnen optimaliseren. Indien een overeenkomstige overeenkomst is aangevraagd (bijvoorbeeld een overeenkomst voor het plaatsen van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 par. 1 lit. een AVG; de overeenkomst kan te allen tijde worden herroepen.

Google is gecertificeerd in overeenstemming met het ‘EU-US Privacy Shield’. Het Privacy Shield-akkoord werd uitgevoerd tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten met als doel ervoor te zorgen dat de Europese normen voor gegevensbescherming worden nageleefd in combinatie met de verwerking van gegevens in de Verenigde Staten. Elk bedrijf dat is gecertificeerd in overeenstemming met de Privacy Shield-voorschriften, verbindt zich ertoe deze gegevensbeschermingsnormen na te leven. U heeft de mogelijkheid om de advertentie-instellingen in uw gebruikersaccount autonoom aan te passen. Klik hiervoor op de onderstaande link en log in: https://adssettings.google.com/authenticated.

Klik hier voor meer informatie over de advertentietechnologieën van Google:
https://policies.google.com/technologies/ads
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Remarketing van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functies van Google Analytics Remarketing in combinatie met de functies van Google Ads en Google DoubleClick, die op alle apparaten werken. De aanbieder van deze oplossingen is Google Ireland Limited (Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Deze functie maakt het mogelijk om de met Google Analytics Remarketing gegenereerde advertentiedoelgroepen te verbinden met de functies van Google Ads en Google DoubleClick, die op alle apparaten werken. Dit maakt het mogelijk om op interesses gebaseerde gepersonaliseerde reclameboodschappen weer te geven, afhankelijk van uw eerdere gebruik en browse-patronen op een apparaat (bijv. Mobiele telefoon) op een manier die zowel op u als op al uw apparaten (bijv. Tablet of pc) is afgestemd.

Als u ons de juiste toestemming heeft gegeven, verbindt Google voor dit doel de voortgang van uw web- en app-browser met uw Google-account. Hierdoor is het mogelijk om dezelfde gepersonaliseerde reclameboodschappen weer te geven op elk apparaat waarop u inlogt met uw Google-account.

Om deze functie te ondersteunen, registreert Google Analytics door Google geauthenticeerde ID’s van gebruikers die tijdelijk zijn verbonden met onze Google Analytics-gegevens om de doelgroepen voor de advertenties die op alle apparaten moeten worden weergegeven, te definiëren en samen te stellen.

U heeft de mogelijkheid om permanent bezwaar te maken tegen remarketing / targeting op alle apparaten door gepersonaliseerde advertenties uit te schakelen. Volg hiervoor deze link: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

De consolidatie van de geregistreerde gegevens in uw Google-account vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming, die u aan Google kunt geven en ook daar kunt intrekken (Art. 6 Sect. 1 lit. a AVG). Gegevensregistratieprocessen die niet zijn geconsolideerd in uw Google-account (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account heeft of bezwaar heeft gemaakt tegen de consolidatie van gegevens), de registratie van gegevens is gebaseerd op art. 6 Sect. 1 lit. f AVG. Het gerechtvaardigd belang vloeit voort uit het feit dat de exploitant van de webwinkel een gerechtvaardigd belang heeft bij de geanonimiseerde analyse van websitebezoekers voor reclamedoeleinden.

Raadpleeg voor meer informatie en de relevante gegevensbeschermingsregels het gegevensprivacybeleid van Google op: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en.

Google Ads en Google Conversies bijhouden

Deze website maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online promotieprogramma van Google Ireland Limited (Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. In combinatie met Google Ads gebruiken we een tool genaamd Conversies bijhouden. Als u op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie voor Conversion Tracking-doeleinden geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de webbrowser op de computer van de gebruiker plaatst. Deze cookies vervallen na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als de gebruiker bepaalde pagina’s van deze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op een advertentie heeft geklikt en naar deze pagina is doorgelinkt.

Aan elke Google Ads-klant wordt een andere cookie toegewezen. Deze cookies kunnen niet worden gevolgd via websites van Google Ads-klanten. De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor Google Ads-klanten die ervoor hebben gekozen om conversietracking te gebruiken. De gebruikers ontvangen het totale aantal gebruikers dat op hun advertenties heeft geklikt en is doorgelinkt naar een pagina die is uitgerust met een tag voor het bijhouden van conversies. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee ze deze gebruikers persoonlijk kunnen identificeren. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, heeft u de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen dit gebruik door de Google Conversion Tracking-cookie eenvoudig te deactiveren via uw webbrowser onder de gebruikersinstellingen. Als u dit doet, wordt u niet opgenomen in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

De opslag van «Conversie» -cookies en het gebruik van deze trackingtool zijn gebaseerd op Art. 6 Sect. 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de analyse van gebruikerspatronen om het webaanbod en de advertenties van de exploitant te optimaliseren. Indien een overeenkomstige overeenkomst is aangevraagd (bijvoorbeeld een overeenkomst voor het plaatsen van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 par. 1 lit. een AVG; de overeenkomst kan te allen tijde worden herroepen.

Voor meer gedetailleerde informatie over Google Ads en Google Conversion Tracking, raadpleegt u het gegevensprivacybeleid van Google op: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

U kunt uw browser zo instellen dat u een melding krijgt wanneer er cookies worden geplaatst en u kunt cookies alleen in bepaalde gevallen toestaan ​​of de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en u kunt ook het automatisch verwijderen van cookies activeren. bij het sluiten van de browser. Als u cookies uitschakelt, kunnen de functies van deze website beperkt zijn.

Nieuwsbriefgegevens

Als u zich wilt abonneren op de nieuwsbrief die op deze webwinkel wordt aangeboden, hebben we van u een e-mailadres nodig, evenals informatie waarmee we kunnen verifiëren dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres en toestemming geven voor de ontvangst. van de nieuwsbrief. Er worden geen verdere gegevens verzameld of deze worden alleen op vrijwillige basis verzameld. We zullen dergelijke gegevens alleen gebruiken voor het verzenden van de gevraagde informatie en zullen dergelijke gegevens niet delen met derden.

De verwerking van de informatie die in het aanmeldingsformulier voor de nieuwsbrief is ingevoerd, vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt de toestemming die u heeft gegeven voor het archiveren van gegevens, het e-mailadres en het gebruik van deze informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief op elk moment herroepen, bijvoorbeeld door op de link «Uitschrijven» in de nieuwsbrief te klikken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van eventuele gegevensverwerkingstransacties die tot nu toe hebben plaatsgevonden.

De gegevens die bij ons worden gedeponeerd met het oog op het abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of de nieuwsbriefserviceprovider en verwijderd uit de nieuwsbriefdistributielijst nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen, blijven onaangetast.

Nadat u zich heeft afgemeld van de nieuwsbriefdistributielijst, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefserviceprovider worden opgeslagen in een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij het voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van art. 6 par. 1 lit. f AVG). De opslag in de zwarte lijst is voor onbepaalde tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigde belang.

MailChimp

Deze webwinkel maakt voor het versturen van haar nieuwsbrieven gebruik van de diensten van MailChimp. De aanbieder is de Rocket Science Group LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308, VS.

MailChimp is onder meer een dienst die kan worden ingezet om het versturen van nieuwsbrieven te organiseren en analyseren. Telkens wanneer u gegevens invoert om u te abonneren op een nieuwsbrief (bijvoorbeeld uw e-mailadres), wordt de informatie opgeslagen op MailChimp-servers in de Verenigde Staten.

MailChimp is in het bezit van een certificering die voldoet aan het «EU-US-Privacy-Shield». Het «Privacy-Shield» is een overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten van Amerika (VS) die tot doel heeft de naleving van de Europese gegevensbeschermingsnormen in de Verenigde Staten te waarborgen.

Met behulp van de MailChimp-tool kunnen we de prestaties van onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Als u een e-mail opent die is verzonden via de MailChimp-tool, maakt een bestand dat in de e-mail is geïntegreerd (een zogenaamd webbaken) verbinding met de servers van MailChimp in de Verenigde Staten. Hierdoor kan worden vastgesteld of een nieuwsbriefbericht is geopend en op welke links de ontvanger eventueel heeft geklikt. Op dat moment wordt ook technische informatie vastgelegd (bijv. Tijdstip van toegang, IP-adres, type browser en besturingssysteem). Deze informatie kan niet worden toegewezen aan de respectievelijke ontvanger van de nieuwsbrief. Hun enige doel is het uitvoeren van statistische analyses van nieuwsbriefcampagnes. De resultaten van dergelijke analyses kunnen worden gebruikt om toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de interesses van hun ontvangers.

Als u geen analyse door MailChimp wilt toestaan, dient u zich uit te schrijven voor de nieuwsbrief. In elk nieuwsbriefbericht bieden we een link om dit te doen.

De gegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt uw gegeven toestemming te allen tijde intrekken door u af te melden voor de nieuwsbrief. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van alle gegevensverwerkingstransacties die hebben plaatsgevonden voorafgaand aan uw herroeping.

De gegevens die bij ons worden gedeponeerd met het oog op het abonneren op de nieuwsbrief, worden door ons opgeslagen totdat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief of de nieuwsbriefserviceprovider en verwijderd uit de nieuwsbriefdistributielijst nadat u zich heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Gegevens die voor andere doeleinden bij ons zijn opgeslagen, blijven onaangetast.

Nadat u zich heeft afgemeld van de nieuwsbriefdistributielijst, kan uw e-mailadres door ons of de nieuwsbriefserviceprovider worden opgeslagen in een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens van de zwarte lijst worden alleen voor dit doel gebruikt en niet samengevoegd met andere gegevens. Dit dient zowel uw belang als ons belang bij het voldoen aan de wettelijke vereisten bij het verzenden van nieuwsbrieven (gerechtvaardigd belang in de zin van Art. 6 par. 1 lit. f AVG). De opslag in de zwarte lijst is voor onbepaalde tijd. U kunt bezwaar maken tegen de opslag als uw belangen zwaarder wegen dan ons gerechtvaardigde belang. Raadpleeg voor meer informatie het gegevensprivacybeleid van MailChimp op: https://mailchimp.com/legal/terms/.

Uitvoering van een contractgegevensverwerkingsovereenkomst

We hebben met MailChimp een zogenaamde “Gegevensverwerkingsovereenkomst” afgesloten, waarin we MailChimp verplichten om de gegevens van onze klanten te beschermen en deze niet met derden te delen.

YouTube met uitgebreide integratie van gegevensbescherming

Onze website bevat video’s van de website YouTube. De exploitant van de website is Google Ireland Limited (Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

We gebruiken YouTube in de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. Volgens YouTube zorgt deze modus ervoor dat YouTube geen informatie opslaat over bezoekers van deze website voordat ze de video bekijken. Dit betekent echter niet noodzakelijk dat het delen van gegevens met YouTube-partners kan worden uitgesloten als gevolg van de uitgebreide gegevensbeschermingsmodus. YouTube maakt bijvoorbeeld altijd verbinding met het Google DoubleClick-netwerk, ongeacht of u een video bekijkt.

Zodra u een YouTube-video in deze webwinkel begint af te spelen, wordt een verbinding met de servers van YouTube tot stand gebracht. Hierdoor wordt aan de YouTube-server meegedeeld welke van onze pagina’s u heeft bezocht. Als u bij uw YouTube-account bent ingelogd terwijl u onze webwinkel bezoekt, stelt u YouTube in staat om uw surfgedrag direct aan uw persoonlijke profiel toe te wijzen. U heeft de mogelijkheid om dit te voorkomen door uit te loggen bij uw YouTube-account.

Bovendien kan YouTube, nadat u begonnen bent met het afspelen van een video, verschillende cookies op uw apparaat plaatsen. Met behulp van deze cookies kan YouTube informatie verkrijgen over de bezoekers van onze webwinkel. Deze informatie zal onder meer worden gebruikt om videostatistieken te genereren met als doel de gebruiksvriendelijkheid van de site te verbeteren en pogingen tot fraude te voorkomen. Deze cookies blijven op uw apparaat totdat u ze verwijdert.

Onder bepaalde omstandigheden kunnen aanvullende gegevensverwerkingstransacties worden geactiveerd nadat u bent begonnen met het afspelen van een YouTube-video, die buiten onze controle liggen.

Het gebruik van YouTube is gebaseerd op ons belang om onze online-inhoud op een aantrekkelijke manier weer te geven. Volgens art. 6 Sect. 1 lit. f AVG, dit is een gerechtvaardigd belang. Indien een overeenkomstige overeenkomst is aangevraagd (bijvoorbeeld een overeenkomst voor het plaatsen van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 par. 1 lit. een AVG; de overeenkomst kan te allen tijde worden herroepen.

Raadpleeg voor meer informatie over hoe YouTube met gebruikersgegevens omgaat het privacybeleid van YouTube op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google-weblettertypen

Om ervoor te zorgen dat de lettertypen die op deze website worden gebruikt, uniform zijn, maakt deze website gebruik van zogenaamde weblettertypen van Google. Wanneer u een pagina op onze website opent, laadt uw browser de vereiste weblettertypen in uw browsercache om tekst en lettertypen correct weer te geven. Om dit te doen, moet de browser die u gebruikt een verbinding tot stand brengen met de servers van Google. Hierdoor leert Google dat uw IP-adres is gebruikt om toegang te krijgen tot deze webwinkel. Het gebruik van Google Web Fonts is gebaseerd op onze interesse om onze online inhoud op een uniforme en aansprekende manier weer te geven. Volgens art. 6 Sect. 1 lit. f AVG, dit is een gerechtvaardigd belang.

Als uw browser geen weblettertypen ondersteunt, wordt een standaardlettertype op uw computer gebruikt.

Volg deze link voor meer informatie over Google Web Fonts: https://developers.google.com/fonts/faq en raadpleeg de privacyverklaring van Google onder: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Maps

Deze website maakt via een API gebruik van de kaartendienst Google Maps. De aanbieder is Google Ireland Limited (Google), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om het gebruik van de Google Maps-functies mogelijk te maken, moet uw IP-adres zijn opgeslagen. Deze informatie wordt in de regel overgebracht naar een van de servers van Google in de Verenigde Staten en daar gearchiveerd. De exploitant van deze webwinkel heeft geen controle over de gegevensoverdracht.

We gebruiken Google Maps om onze online inhoud op een aantrekkelijke manier te presenteren en om de locaties die op onze webwinkel worden vermeld gemakkelijk vindbaar te maken. Dit vormt een gerechtvaardigd belang zoals gedefinieerd in art. 6 Sect. 1 lit. f AVG.

Raadpleeg voor meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens de privacyverklaring van Google op: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Onze webwinkel kan links bevatten naar andere websites die niet onder ons toezicht vallen. We kunnen geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de bescherming van de privacy of de inhoud van deze websites, maar we bieden deze links aan om het voor onze bezoekers gemakkelijker te maken om meer informatie over specifieke onderwerpen te vinden. U dient hun privacybeleid te lezen.

Ons bedrijf beoordeelt zijn privacybeleid regelmatig en plaatst eventuele updates op deze webwinkel. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt in oktober 2021.

Hoe u contact met ons kunt opnemen

Als u vragen heeft over het privacybeleid van ons bedrijf, de gegevens die we over u bewaren, of als u een van uw gegevensbeschermingsrechten wilt uitoefenen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen per brief, telefoontje of e-mail.

STISS Ltd
Rue de l’Industrie 10
CH-1950 Sion
+41 27 321 21 73
info@stiss.ch

Oktober 2021