ID GLASS

ID GLASS

ID-GLAS ANVÄNDS FÖR DIGITALA CERTIFIKAT

En icke-påträngande robust länk mellan det fysiska armbandsuret och dess digitala liv implementerad i själva klockan med mycket liten visuell påverkan.
Den interna strukturen hos ett armbandsur, där varumärkenas traditioner och mekaniska expertis värnas, förblir oförändrad.

id glass - stiss
URSMAKARES FÖRDELAR MED ID-GLASS

1. Förbättra klockspårbarheten
Att kontrollera stegen i försörjningskedjan med en produkt som innehåller ID GLASS-teknologi hjälper varumärken att minska risken för förfalskningar samtidigt som de sparar totala kostnader. Detta översätts till standardiserad produktgarantihantering.

2. Förbättra kundrelationer
Med vår NFC-aktiverade lösning kan armbandsursmärken utöka sina tjänster till kunder via användarupplevelseapplikationer. Kundrelationer berikas eftersom ett NFC-aktiverat armbandsur kan ta emot information, förslag eller instruktioner direkt från varumärket. Ägarens konfidentialitet upprätthålls av vår ID GLASS-lösning.

3. Kontrollera börserna på andrahandsmarknaden
Ett unikt digitalt ID-GLASS ger möjligheten att spåra armbandsurets livscykel samtidigt som det tillåter köpare att länka till data om armbandsurets ursprung.

Be om mer information
om vårt ID-GLASS?

 ➽ Kontakt